Kegelen voor buurten en straten

Overkoepelende organisatie van Barchemse Kegelclubs

De K.F.B. wil, als overkoepelende organisatie van de Barchemse kegelclubs, ook in 2019 deze sport promoten d.m.v. straten- en buurten kegeltoernooi.

Dit zal zijn op: ZATERDAG 9 februari 2019 in dorpshuis ’t Onderschoer te Barchem (we starten om 9 uur)

Er wordt gekegeld in vijftallen, waarvoor zich 6 personen kunnen opgeven, de slechtste valt bij de telling af.
In een team maximaal 2 spelers die in clubverband kegelen.
Deelname is mogelijk vanaf 14 jaar.
De kosten bedragen 15 euro per team, te voldoen bij inschrijving.
Er wordt gekegeld op al de vier banen, waarbij men alleen met de ballen mag kegelen die bij de betreffende banen liggen.
Inschrijving hiervoor op: Maandagavond 14 januari 2019 van 20.00 – 21.00 uur in ’t Onderschoer te Barchem

Inschrijving meerdere teams is mogelijk.

Wij zien u graag op de inschrijfavond !