Vrouwen van Nu Barchem

Vrouwen van Nu afd. Barchem bestaat 65 jaar

Initiatiefneemster voor de oprichting van de Barchemse afdeling van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen op 2 december 1953, was mevrouw M. Esselink-Kok uit Zwiep.
De oprichtingsvergadering op 2 december 1953 van de Barchemse afdeling vond plaats in het Woodbrookershuis.
Meteen al de eerste avond startte men met een ledenaantal van 47 dames. In het begin waren
het voornamelijk de dames uit het buitengebied, plattelandsvrouwen, maar in de loop der tijd
werden ook meer dames uit de kern van het dorp lid. Het aantal leden fluctueerde, maar op dit
moment is het ledenaantal zo ongeveer 130 dames.
Het doel van de Plattelands Vrouwen is in de loop der jaren steeds meegegroeid. Zo werd ook de
naam veranderd naar Vrouwen van Nu.
Waar vroeger veel meer de nadruk lag op praktische en huishoudelijke onderwerpen bij de
cursussen en afdelingsavonden, ligt nu de focus meer bij culturele en maatschappelijke
onderwerpen. De Barchemse afdeling van Vrouwen van Nu beschikt wel nog steeds over een
agrarische commissie, een tuinclub en een handwerk- breigroep, maar dat zijn ook items van alle
tijden. Om speciale afdelingsavonden of jubilea te bekostigen werden en worden nog steeds
verlotingen of andere acties op touw gezet. Zo werden bijvoorbeeld voor het 50 jarig jubileum
duizenden nieuwjaarsrolletjes gebakken en verkocht. Die werden dan in groepjes bij
verschillende dames thuis gebakken. Voor het 60-jarig jubileum werden honderden schoentjes
van fietsband aan een sleutelhanger verkocht.
Nog is er iedere maand een afdelingsavond waar dan diverse onderwerpen aan bod komen,
zoals bijv. een modeshow, iemand die een boek geschreven heeft en daar een mooie presentatie
over geeft. Ook zijn er nog steeds diverse workshops en cursussen, zoals bloemschikken,
mozaïek, fitness en worden er onder andere door de Reiscommissie culturele of sportieve
uitstapjes georganiseerd .
Het enige lid van het eerste uur dat ook bij de oprichtingsvergadering aanwezig was, is mevrouw
Mina Imenkamp-Sigger, die bij leven en welzijn dit jaar 65 jaar lid is van Vrouwen van Nu,
afdeling Barchem.
Natuurlijk laten we deze belangrijke gebeurtenis niet zomaar voorbij gaan. Wij gaan dit met onze
leden vieren op 1 december 2018 ’s-MIDDAGS vanaf 14.00 uur in het Onderschoer.

Mieke Morsink