Coronamaatregelen 1-10-2020

CORONAMAATREGELEN 1-10-2020

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Wat betekenen de aangescherpte maatregelen, aangekondigd op 28 september, voor de bezoekers van het Onderschoer?

We hebben geprobeerd om alles zo duidelijk mogen te omschrijven in ons nieuwe protocol 1 oktober 2020. Het protocol is tot stand gekomen door goed overleg met bestuur en gemeente en is geldig totdat er vanuit het ministerie andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden of het huidige protocol voldoet of dat er een aanpassing nodig is.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van het protocol spreek dan gerust het personeel of een bestuurslid aan.